Контакт с TopColors

Контакт с нас


Съгласен съм моите лични данни да бъдат обработени съгласно Декларация–съгласие за обработване на лични данни от субект на лични данни

Връзка с нас

Име: Албена Бургазлиева

Телефони:
Магазин: +359 2 418 08 37

Мобилен телефон: +359 888 847 185, +359 886 314 417

Email: office@topcolors.bg, a.burgazlieva@topcolors.bg

Адрес: гр.София, Бул. Свети Наум 25

Работно време:
От понеделник до петък : от 9.30 ч.- 18.30 ч
Събота : от 10.00 ч.-14.00 ч.