Sigma Siloxan Synfix-Грунд - грунд за системата за боядисване

Разфасовки: 10 литра

Разход: в зависимост от абсорбацията и структурата на повърхността 5-6 кв.м./литър

Съхнене: 6 часа

SIGMA

Изпрати запитване


Съгласен съм моите лични данни да бъдат обработени съгласно Декларация–съгласие за обработване на лични данни от субект на лични данни

Приложение:

Грунд за системата за боядисване Sigma Siloxan за външна употреба, базиран на комбинацията от siloxan смоли. За силно абсорбиращи и/или варови повърхности. За грундиране на съществуващи силикатни покрития; нанасяне с четка и мече; не се разрежда; разход: в зависимост от абсорбацията и структурата на повърхността 5-6 м2/литър.

Информация:

Техническа информация: (виж тук); Информационен лист за безопасност: (виж тук)