SIGMACOVER 280 - антикорозионен грунд

Разфасовки: 1 литър

Разход: 11.2 кв.м/литър

SIGMA

Изпрати запитване


Съгласен съм моите лични данни да бъдат обработени съгласно Декларация–съгласие за обработване на лични данни от субект на лични данни

Приложение:

Универсален двукомпонентен епоксиден антикоразионен грунд базиран на чиста епоксидна технология

Универсален епоксиден грунд подходящ за баластни танкове,палуби,резервоари,за защита на стомани и цветни метали,добра адхезия към цветни метали,добра адхезия към стомана и поцинкована стомана, добра адхези към цветни метали, устойчивост на вода и корозия, може да бъде препокрит с повечето алкидни, хрориран каучук, винил, епиксидни и полиуретанови покрития.

Разходна норма – 11.2 кв.м /литър

Информация:

Техническа информация (виж тук); Информационен лист за безопасност (виж тук)