SigmaCover 280 – антикорозионен грунд

Разфасовки: 1 литър
Разход: 11.2 кв.м/литър

Приложение:
Универсален двукомпонентен епоксиден антикоразионен грунд базиран на чиста епоксидна технология
Универсален епоксиден грунд подходящ за баластни танкове,палуби,резервоари,за защита на стомани и цветни метали,добра адхезия към цветни метали,добра адхезия към стомана и поцинкована стомана, добра адхези към цветни метали, устойчивост на вода и корозия, може да бъде препокрит с повечето алкидни, хрориран каучук, винил, епиксидни и полиуретанови покрития.
Разходна норма – 11.2 кв.м /литър

Разфасовки: 1 литър
Разход: 11.2 кв.м/литър

Приложение:
Универсален двукомпонентен епоксиден антикоразионен грунд базиран на чиста епоксидна технология
Универсален епоксиден грунд подходящ за баластни танкове,палуби,резервоари,за защита на стомани и цветни метали,добра адхезия към цветни метали,добра адхезия към стомана и поцинкована стомана, добра адхези към цветни метали, устойчивост на вода и корозия, може да бъде препокрит с повечето алкидни, хрориран каучук, винил, епиксидни и полиуретанови покрития.
Разходна норма – 11.2 кв.м /литър

Техническа информация (виж тук)

Информационен лист за безопасност (виж тук)

Възможно e да промените възприятието на пространството, като промените цвета му.

Като цяло мрачните цветове са склонни да свиват пространството, докато светлите цветове са склонни да го разширяват. Освен това, като се играе внимателно с цветовете и нивото на техните нюанси, начинът, по който се възприема една стая, може да бъде променен и нейните недостатъци намалени.

Накратко, цветовете влияят на възприятието, което имаме за дадено пространство, така че е важно да знаете няколко ръководни принципа, преди да започнете боядисване.

  • За какво ще се използва пространството?
  • Какво е осветлението на стаята - естественото или изкуственото?
  • Каква атмосфера искате да създадете?
  • Как е обзаведена стаята и кои цветове вече преобладават?

Тясна стая

Направете една стая да изглежда по-голяма.
Предпочитайте нюанси на бяло и светли тонове.
Ако на тавана се нанесе бяло, създава усещане за по-висок таван

Дълга стая - Скъсяване на стаята

Скъсяване на пространство, което изглежда твърде дълго.
Предпочитайте наситен цвят, на задната стена, за да се намали усещането за дълбочина.

При голяма ширина на стаята

Направете една стая да изглежда по-малка.
За предпочитане е да изберете тъмни цветове, които да нанесете по страничните стени, ако те изглеждат прекалено големи.

Висока стая

Ако стаята изглежда много висока - нанесете тъмен цвят на тавана, когато стаята изглежда твърде висока.