СертификатиDECLARATION BULGARIA (виж тук)

PPG Coatings Netherland ISO 9001_2008 Certificate August 2017 (виж тук)

Декларация за продукти с преференциален произход (виж тук)

Дългосрочна Декларация за продукти с преференциален произход BG (виж тук) / EN (see more)