Защита на личните данни, според изискванията на

Регламент (ЕС) 2016/679)

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

В Tоп колорс ООД се грижим за сигурността на Вашите лични данни и сме предприели необходимите мерки, за да приведем дейността на магазина и служители в съответствие с най-добрите практики и законови изисквания за защита на информацията и нейната поверителност. Когато събираме лични данни на нашите клиенти следваме принципа за свеждане на обработваните данни до минимум, законосъобразност, прозрачност и сигурност. 

Какви лични данни събираме и защо обработваме Ваши лични данни?

Топ колорс ООД обработва онези лични данни, които са необходими и свързaни с дейността му, като при това ние действаме като администратор на лични данни. Събираме само минимално необходимите лични данни и само ако сме получили Вашето съгласие или е налице друго законно основание за това. 
Случаите, в които събираме и обработваме Ваши лични данни, както и целите, с които го правим, са следните:

когато закупувате стока от нашия магазин - ние обработваме допълнително следните категории лични данни:

 • име и фамилия
 • телефонен номер за контакт
 • адрес за доставка
 • e-mail адрес
 • история на поръчките

когато използвате формата за запитвания в нашата интернет страница www.topcolors.bg - ние обработваме допълнително следните категории лични данни:

 • име и фамилия
 • телефонен номер за контакт
 • адрес за доставка
 • e-mail адрес

при реализиране на рекламни кампании и осведомителни такива – ние обработваме следните категории лични данни, които са били взети предварително с ваше съгласие:

 • име и фамилия
 • телефонен номер за контакт
 • e-mail адрес

Банкова информация:  При заплащане по банков път получаваме само информация дали заплащането е преминало успешно или не. Ние не съхраняваме и не обработваме информация за Вашата платежна карта / банкова сметка.


В Топ колорс ООД не се събира и съхранява чувствителна лична информация: като данни относно расов или етнически произход, религия, членство в синдикални организации, сексуална ориентация, здравословен статус и т.н., 

За колко време съхраняваме вашите лични данни?

Топ колорс ООД ще съхранява Вашите лични данни само за целите, посочени по-горе, и само за необходимия за това срок. Ако решите, че не желаете да получавате повече рекламни послания ние ще заличим всички Ваши лични данни


С кого споделяме вашите лични данни?

Ние няма да споделяме или разпространяваме Вашите данни за маркетингови или други цели на трети страни. Посочените по-горе данни се предоставят единствено на наши доверени партньори (технически доставчици на маркетингови услуги и услуги по уеб дизайн), за които сме се уверили, че спазват най-високи стандарти за сигурност на информацията и нейната поверителност. Предоставянето на данни на нашите партньори е необходимо, за да можем да Ви доставим услугите, които сте заявили, както и за да подобрим функционирането на предлаганите от нас услуги.    
Никога няма да продадем Вашата информация на трети лица или да я използваме за цели, за които не сме Ви уведомили и не сте ни дали предварително съгласие.  

Как защитаваме вашите права? 

Топ колорс ООД обработва Вашите лични данни само в съответствие с посочените по-горе цели и срокове. Когато събираме лични данни, ние го правим в минимален обем и само за предварително и ясно определени цели и срокове на съхранение. Достъп до данните предоставяме само на ограничен брой лица, които са предварително обучени и инструктирани как да работят с данните. 


Какви са Вашите права? 

Като лице, за което се отнасят данните,  имате право да получите потвърждение и/или подробна информация, вкл. копие на обработваните за вас лични данни (право на достъп). 
Освен това можете да възразите срещу събирането и по-нататъшната обработка на Вашите лични данни, както и да поискате същите да бъдат коригирани (актуализирани) или изтрити (когато за нас не е налице валидно правно основание да продължим да ги обработваме).
Важно е да знаете, че можете да оттеглите Вашето съгласие за обработване на лични данни по всяко време като
заявите това на място в търговския център или по телефона. Ако считате, че Вашите права за защита на данните, са нарушени, имате право да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни. 
За да зададете въпроси във връзка с Вашите права или ако искате да упражните някое от тях, моля свържете се с нас на:
office@topcolors.bg.